Index headsuomeksiKontaktauf deutschpå svenskain english
MenuImpressumKontaktKompetenzenProfilHauptseite

Företagsprofil

Innehavare: Ek. Mag. Gunn Wasenius-Mahn

Gunn Wasenius-Mahn är född i Helsingfors (Finland): modersmål svenska och finska.

1971 ekonomie magister vid svenska handelshögskolan i Helsingfors, Finland

Är sedan slutet av 1971 bosatt i Tyskland och har arbetat som tolk och översättare sedan 1980.

Sedan 1980 auktoriserad tolk för de engelska, finska, svenska och spanska (1994) språken för domstolar och notarier inom Oldenburgs tingsrätts förvaltningsområde.

Är sedan 1996 av Oldenburgs Industri- och Handelskammare förordnad och auktoriserad tolk och översättare för de finska och svenska språken.